Curriulum Vitae

Uddannet MBA med over 25 års erfaring som strategisk rådgiver for danske og internationale organisationer på læringsområdet. 

Facebook     LinkedIn 


Artikler og interviews

 • 100+ interviews og artikler i medierne. Se Pagle

Professionelt

 • 2018 - 2023 Ejer af socialøkonomisk organisation
 • 1998 - 2023 Ejer af software selskab

Uddannelse

 • 2013 - 2014 MBA, AVT Institute
 • 2006 - 2007 CBA, AVT Institute & Berkeley
 • 2007 - 2008 Executive training, MITI
 • 1990 - 1993 B.sc. Copenhagen business school

Tillidsposter

 • 2011 - 2023 Formand, Foreningen Far
 • 2017 - 2023 Formand, Nordic Fathers 
 • 2017 - 2024 ICSP Bestyrelsesmedlem
 • 2020 - 2024 Ministerens Rådgivende udvalg for Familieretshuset
 • 2023 - 2024 Rådet for menneskeret, Inst. for Menneskerettigheder
 • 2015 - 2017 Ligebehandlingsudvalget, Inst. for Menneskerettigheder
 • 2004 - 2006 Medlem af G8 arbejdsgruppe 'The Global Marketplace'
 • 2002 - 2005 Medlem af DI ekspertgrupper

Publikationer

 • 2022 Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre, opdateret
 • 2021 FN rapport, Gender Equality for Everyone, Eksamination af menneskerettighederne
 • 2020 Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre, Amazon
 • 2017 Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre, Christiansborg
 • 2015 Europarådet resolution 2079
 • 2014 Harvard Case Analyse af det danske familie system fra et ledelsesperspektiv