Curriculum Vitae

Uddannet MBA med virke som strategisk rådgiver for danske og internationale organisationer.

Professionelt
 • 2018 - 2024 Ejer af socialøkonomisk organisation
 • 1998 - 2024 Ejer af software selskab

Uddannelse

 • 2013 - 2014 MBA, AVT Institute
 • 2006 - 2007 CBA, AVT Institute & Berkeley
 • 2007 - 2008 Executive training, MITI
 • 1990 - 1993 B.sc. Copenhagen business school

Tillidsposter

 • 2011 - 2024 Landsformand, Foreningen Far
 • 2020 - 2027 Udpeget af Socialministeren til Rådgivende udvalg for Familieretshuset
 • 2023 - 2024 Rådet for menneskeret, Institut for Menneskerettigheder
 • 2017 - 2024 ICSP Bestyrelsesmedlem
 • 2015 - 2017  Ligebehandlingsudvalget, Institut for Menneskerettigheder
 • 2004 - 2006 Medlem af G8 arbejdsgruppe 'The Global Marketplace'
 • 2002 - 2005 Medlem af DI ekspertgrupper

Publikationer

 • 2022 Verdens første ligestillingskatalog for børn og fædre, Amazon Publishing
 • 2021 FN rapport, Eksamination af Danmark
 • 2015 Europarådet resolution 2079
 • 2014 Harvard Case Analyse af det danske familie system fra et ledelsesperspektiv


Artikler og interviews

 • 100+ interviews og artikler i medierne. Se Pagle